Support / Sales:

Disclaimer

Op Systemfarma.nl zijn een aantal voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken, verklaart u zich hiermee akkoord. De geldende voorwaarden kunnen worden aangepast. Op Systemfarma.nl  staat altijd de geldende versie.

Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de artikelen. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, doseringen van medicijnen, enz. Raadpleeg altijd uw arts en lees de bijsluiters van eventueel voorgeschreven genees- en /of hulpmiddelen.

Aan de verstrekte informatie op Systemfarma.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Systemfarma.nl, de redactie, de sponsors of andere leveranciers van informatie aan Systemfarma.nl aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Systemfarma.nl aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van, of de geboden informatie op websites waarnaar wordt gelinkt.

Systemfarma.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het optreden van fouten, storingen, virussen en/of onderbrekingen in het functioneren.

DMCA.com Protection Status